Informasjon om behandling av personopplysninger

Vi sikrer dine rettigheter etter reglene i personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger, samt informasjon om hvordan vi administrerer dine personopplysninger.

Loven om behandling av personopplysninger er den viktigste rettskilden innen beskyttelse av personvern. Ved personopplysninger gjelder direkte eller indirekte informasjon som kan knyttes til en fysisk person. Datatilsynet fører tilsyn med loven.

Følgende punkter er i bruk i erklæringen:

De relaterte: Dette gjelder personer som personopplysningene gjelder, eksempler på dette er brukere, kunder, ansatte osv.

Personopplysninger: Dette er informasjon som kan knyttes til en bestemt person. Eksempler på dette kan være navn, telefonnummer, adresse osv.

Databehandler: Dette er personene som behandler personopplysningene i henhold til avtalen med den behandlingsansvarlige.

Behandlingsansvarlige: Dette er personen som bestemmer formålet med behandlingen. Den behandlingsansvarlige har også i oppgave å bestemme hvilke hjelpemidler som skal benyttes for å behandle personopplysningene. Det er denne personen som har ansvar for at behandlingen av opplysningene skjer i henhold til loven.

Behandlinger: Dette gjelder handlinger som blir utført med bakgrunn av personopplysningene og rekkevidde for handlingene basert på opplysningene. Eksempler på dette kan være innsamling, spredning eller andre former for tilgjengeliggjøring og sammenstilling eller samkjøring.

Slik henter vi dine opplysninger:

Vi har flere måter å innhente personopplysninger fra deg. En av måtene er gjennom kilder som du har pekt ut eller direkte fra deg. En annen måte er å gå gjennom noen som representerer deg eller ved å innhente opplysninger direkte fra andre private eller offentlige institusjoner.

Vi innhenter kun personopplysninger når det er nødvendig i forbindelse med dine avtaler med oss. Dette gjør vi for å kunne tilfredsstille dine ønsker og behov som kunde eller samarbeidspartner.

Vi kan kun bruke dine personopplysninger dersom vi har fått samtykke fra deg, dette skal du ha gitt oss med fri vilje. Du skal være opplyst om formålet med bruken av opplysningene før du godkjenner.

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer kun informasjon som er relevante for å kunne utføre våre forpliktelser i henhold til avtaler eller for å kunne utføre en leveranse. Ut i fra hvilke tjenester vi skal yte, begrenser vi bruken av personopplysninger til det som et nødvendig.

Når benytter vi personopplysningene

Vi benytter kun personopplysningene ved markedsføring, leverandøradministrativt arbeid, kundeoppfølging eller ved fakturering og levering av tjenester.

Hvor lenge oppbevarer vi opplysningene

Lagringstiden for opplysningene varierer avhengig av hvilke formål det blir brukt til, men vi holder kun på opplysningene så lenge det er nødvendig. Dersom opplysningene ikke lenger er relevante vil vi slette eller anonymisere disse. 

Hva brukes opplysningene til

Vi bruker kun informasjonen for å utfylle våre forpliktelser i kundeforholdet. Opplysningene gir oss mulighet til å administrere ditt forhold til oss.

Hvordan beskytter vi opplysningene

Ved godt planlagt og systematisk arbeid ivaretar vi informasjonssikkerheten ved å benytte tekniske organisatoriske tiltak og beskytter de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. Dersom vi deler opplysningene med en tredjepart stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet.

Hvem deler vi opplysningene med

Vi utleverer kun dine personopplysninger til en tredjepart dersom informasjonen er til bruk for det samme som er beskrevet i denne personvernserklæringen. Dersom dine personlige opplysninger blir videre levert til en tredjepart, sikrer vi at opplysningene er beskyttet. Vi sender kun personopplysninger til betrodde samarbeidspartnere. Alle tredjeparter som mottar personinformasjonen har et ansvar for at dataen behandles i samsvar med loven.

Lagrede personopplysninger

Du kan kontakte oss dersom du har noen spørsmål rundt opplysningene vi lagrer om deg. Hvis det er feil i opplysningene eller informasjonen endres (adresse, navn, epost) er vi takknemlige om du kontakter oss slik at vi kan rette opp i dette. Vi har en plikt til å informere deg om registrerte opplysninger angående deg innen 30 dager.

Du har rett til å be oss om å slette, endre eller begrense behandlingene av persondata samt motsette deg visse former for behandling. Du kan alltid trekke samtykket på behandling av personopplysninger (som er basert på ditt tidligere samtykke).

Vi bruker Cookies

Cookies er en informasjonskapsel som inneholder små midlertidige filer. Disse blir lagret på enheten din i det du besøker en nettside. Vi bruker denne informasjonskapselen for å analysere brukermønsteret på våre nettsiden, men også for å gi deg skreddersydd informasjon om markedsføringen. Ved å analysere brukermønsteret på nettsiden kan vi forbedre og optimalisere for å gi brukere en bedre opplevelse på nettsiden.

Du kan aktivere og deaktivere cookies via innstillingene i nettleseren din. Dersom du velger å nekte cookies, kan det føre til at noen funksjoner og tjenester på nettsiden slutter å fungere. Vi benytter Google Analytics som analyseverktøy, denne tjenesten bruker cookies.

Alle priser er oppgitt inkl. mva. og ekskl. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må ansees som veiledende.

Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Kjøpsvilkår

Priser og betaling

Priser på varene er oppgitt uten moms, untatt hvor merket inkl. mva. I handlevognen vises totalprisen inklusive alle avgifter, moms, frakt og eventuelle betalingsgebyr.
Betalingsvilkår oppgis i handlevognen, avhenging av valgt betalingsmåte.
Fraktvilkår oppgis i handlevognen, avhengig av valgt fraktmetode.

Kjøpere må være over 18 år ved handel i nettbutikken.

Betaling med kort

West Elektroverksted AS er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.
Kunden vil ikke bli belastet kjøpssummen før varen er sendt, med mindre annet er godkjent av kunden.

Angrerett

Angrefristen er på 14 dager.
I tilbakemelding til oss må det framkomme tydellig at dere ønsker å benytte angreretten. Angrefrisen løper fra den dagen dere mottar varen eller en vesentlig del av den. Hvis avtalen gjelder en vare som er laget på bestilling eller en vare som har blitt gitt personlig preg, begynner angrefristen å løpe den dagen dere har mottatt informasjon.

Angrefristen gjelder ikke hvis:
Tjenesten er påbegynt i løpet av angrefristen med deres samtykke,
prisen er avhengig av svingninger i finansmarketdet, som f.eks. på en aksje,
varen er i en slik tilstand at den ikke kan leveres tilbake,
forseglingen på lyd- eller bildeopptak eller dataprogram er brutt. Som forsegling regnes også teknisk plombering.

Når dere benytter angreretten er dere:
Ansvarlig for at varen er i samme forfatning som da dere mottok den. Dere kan ikke bruke varen, men naturligvis kan dere undersøke den forsiktig. Hvis varen skades eller blir borte på grunn av uforsiktig håndtering av dere, frafaller angreretten.

Kansellering

Kontakt oss på telefon eller epost: ordre@westelektroverksted, med ordrenummer.

Garantier og service

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

Personvern

Kundedata blir ikke delt med tredjepart og oppbevares ifølge norsk lov.

Leveranser

West Elektroverksted leverer i gjennom denne nettbutikken kun varer til fastlands-Norge

Leveransetid

Leveransetided oppgis i handlekurven under respektive fraktmetoder. Hvis en vare har avvikende leveransetid, oppgis det ved den respektive varen.

Pakker som ikke hentes

Hvis dere velger oppkrav som fraktmetode vil varen ligge på deres lokale postkontor i opptil 4 uker. Varer som ikke hentes innen denne fristen blir returnert til oss. For alle varer som ikke hentes, forbeholder vi oss retten til å fakturere kostnader for returfrakt, ekspedisjonsavgift og håndteringsavgift, per i dag satt til 150,-

Returer

Returfrakt må dere selv bekoste med mindre varen er defekt eller vi har levert feil vare. Retur skal sendes som brev eller pakke, ikke som oppkrav. Ved bytte betaler vi for frakt av ny vare til dere.

Når dere benytter angreretten må dere,
hvis det gjelder en vare, sende eller levere den tilbake til oss,
hvis det gjelder en tjeneste, gjøre materialet tilgjengelig for oss, med mindre dette skulle innebære problemer for dere.

Tilbakebetalingsplikt:
Hvis dere benytter angreretten, forplikter vi oss til å betale tilbake deres betaling for vare senest 30 dager etter at vi har mottatt varen, eller hvis det gjelder en tjeneste senest 30 dager etter at vi har fått melding om at dere ønsker å benytte angreretten. Dere må selv betale eventuelle returkostnader for å sende tilbake varer.

Se også Forbrukerrådets hjemmesider for mer informasjon om deres rettigheter.